Praktikpass för 2 i båten

Neptunia genomför Dagpraktikpass på 5 timmar. Dessa pass kombinerar navigation och manövrering. Med enbart två deltagare i båten och med en kvalificerad Neptunia-coach ges det gott om tid för träning på de moment som du vill träna mest på. Berättigar till NFBs båtpraktikintyg. Neptunias kursbåtar är Drevbåtar med inne- och utombordsmotor, 5 till 12 meter i modeller såsom Styrpulpet, Kabin, Daycruiser och Walkaround.

Datum: Tider publiceras i april 2018. Ta med lättare förtäring på färden.

Priset gäller för två personer. När du väl lagt din beställning och betalat så har du ett helt år på dig att boka tid för kursens genomförande. Neptunia kan också skriva ut fina Presentkort om du vill ge kursen som present.

Här kan du läsa Neptunias allmänna villkor.

Båtpraktikpass med 2 i båten


På dagpraktikpasset går vi igenom:

 • Olika båtmotorer och båtmodeller.
 • Manövrera i hamn, i kanaler och öppen fjärd.
 • Lägga till mellan Y-bommar, längs med brygga.
 • Undanmanöver och väjningsregler
 • Vågor och svall

 • Backa i trånga lägen, propellerverkan
 • Läsa sjökort, peka ut objekt i omgivningen som markerats i sjökort och omvänt.
 • Styrt efter kompass och utfört kurskontroll i enslinje.
 • Navigerat i utprickat farvatten.
 • Utfört lägesbestämning.

 • Utfört “man över bord”-manöver genom bärgning av fendert, eller liknande.
 • Utfört manövrar för att utröna effekten av roder- och propellerverkan.
 • Utfört utläggning och tilläggning långsides.
 • Deltagit i förtöjning, inklusive spring.
© 2018 Neptunia Development AB
Stadshagsplan 5, 11250 Stockholm
Bankgiro: 142-3102 Telefon: 0708-666961
Webbyrå Webbfabriken