Neptunia-föredrag om omedvetna beteenden och sinnestillstånd

Under veckan för båtmässan i Älvsjö 2017 har båtcoach Maria Lannér på Neptunia anlitats för att hålla tre olika föredrag, dels i A-hallens Sailforum, och även på en Företags kick-off i anslutning till båtmässan. Föredragen handlade dels om vår mänskliga Autopilot...