Rörstrands Båtklubbs Damsektion vill uppmuntra de medlemmar i klubben som hittills som oftast inte tagit plats bakom ratten på familjens motorbåt att nu få mod och motivation att börja köra! Damsektionen har därför inlett ett samarbete med Neptunia och kan erbjuda klubbens kvinnliga medlemmar att gå Neptunias 1 dagskurs i Navigering, Manövrering och Personlig utveckling till en kostnad av 2200:- (ordinarie pris 3300:-). 1-dagskursen anpassas efter medlemmarnas behov, båtvana och önskemål på vad man vill öva på och täcker in navigering, manövrering och personlig utveckling enligt ”Neptunia-modellen” som baseras på upplevelsebaserad inlärning och fokus på praktiska övningar.