Saltsjön-Mälarens Båtförbund har valt att pryda sin kalender 2014 med ett foto taget av Christel Eldrim från Båtparaden på Båtklubbarnas Dag!