Klimatmedvetenhet och tanken att successivt ställa om båtmotorer från fossila bränslen till förnyelsebar energi är något som ligger Neptunia varmt om hjärtat. Därför tittar Neptunia runt på olika nya elbåtsalternativ och har en framtidsvision om att kunna vara med och introducera nya användningsområden för elbåtar inom fritidsbåtslivet. Ett sådant mycket intressant alternativ är Elbåten Starcut. Neptunia fick nyligen tillfälle att testköra Starcut och passade på att ställa några frågor till utvecklaren och uppfinnaren Jan Qvist:

 

1. På vilket sätt ser du att Starcut skulle kunna användas inom fritidsbåtslivet?

– Starcut passar de flesta användare inom fritidsbåtslivet. oavsett man vill göra dagsturer i skärgård och större sjöar. Det är ju en öppen styrpulpetbåt och kan användas som en sådan. Dagsturer för bad, fiske eller till sommarstugan, transporter kort sagt. Det är också den vanligaste båttypen i Sverige och övriga Norden. Total körsträcka är jämförbar med hur de flesta båtar av den här typen används, skillnaden är att utsläpp och miljöpåverkan är betydligt mindre och helt uteblir så länge du kör i batteridrift …  I ett vidare perspektiv så finns det en efterfrågan på ny och miljövänlig teknik för sk. Yacht tenders i övriga Europa, men det är en helt annan marknad.

2. Hur funkar det med batteri respektive hybriddrift?

– Ska man göra en kortare tur för att bada, fiska eller ta en tur runt stan så görs det i batteridrift. Längre turer och i planande läge görs i hybridläge.  Vid full-laddat batteri kan man köra mer än 15 nm i 15 knop. Väljs “hybrid” är körsträckan den dubbla vid samma fart. Vid lägre fart ökar körsträckan. Vill man köra längre och fortfarande miljövänligt och ekonomiskt så väljs en fart på tex 6 knop och då kommer man ca 25 nm. Om man väljer hybrid-drift från början kan båten köras 22 nm i 15 knop. Därefter får man en uppmaning att starta motor/generator som även då ger en maxfart på 6 knop och samtidigt laddar batteriet. Vid tillägg och manöver i låg fart går den alltid på batteridrift. Hybriddriften innebär också att båten kan köras vidare i ca 5-6 knop när batteriet är tomt, man kommer alltid hem …   Utsläpp av fossilt CO2 minskar i genomsnitt med hälften förutsatt att elen på marinan, båtklubben, gästhamnen eller den egna bryggan kommer i från från vatten, vind eller solkraft. I genomsnitt blir det ca 50% lägre kostnad/nm än traditionell bensindrift.

3. Vad har du för vision för framtiden och när får vi se många Starcut som ett naturligt inslag i fritidsbåtslivet?

– Båtägare är sannolikt mer konservativa än bilägare, och det har tagit många år för de senare att acceptera och efterfråga elbilar med nuvarande teknik som ändå har funnits ganska många år. All teknik finns redan och det handlar mest om att göra smarta kombinationer och skapa rätt egenskaper som är lika, eller i vissa avseenden bättre, än dagens båtar. Båtarna måste ha rätt utformning och konstruktion, det duger inte att bara stoppa i en elmotor och ett stort batteri i en tung, bred och vasst v-bottnad båt. Starcut kan i princip börja tillverkas i morgon, det är dock ett ett ekonomiskt risktagande att starta serie produktion av en ny båt med ny teknik och nya egenskaper. Vi söker fler partners och intressenter… samt den första kunden!

—————————————

Fakta om Starcut:
Planade styrpulpet båt.
Motsvarar designkategori ”C” enl CE godkännande-reglerna.
Laddningsbar seriehybrid där en borstlös elmotor alltid driver propellern.
Elmotorn får energi från ett Litium batteri och/eller en generator som drivs av en förbränningsmotor.
Den kan köras i ren batteridrift eller i hybriddrift.
Den är konstruerad och designad för att vara lätt och lättdriven.
Mått: Längd 6,05 m, bredd 1,85 m vikt ca 590 kg.