Under veckan för båtmässan i Älvsjö 2017 har båtcoach Maria Lannér på Neptunia anlitats för att hålla tre olika föredrag, dels i A-hallens Sailforum, och även på en Företags kick-off i anslutning till båtmässan. Föredragen handlade dels om vår mänskliga Autopilot (omedvetna beteenden) och dels om Ankare (starka emotionella sinnestillstånd) och om hur vi hanterar dom i båten men också på land.

Åhörarna fick bl.a tips på hur man kan lära sig bara genom att observera hur någon annan gör, hur man kommer vidare om man har en rollfördelning i båten, i hemmet eller på jobbet som man inte tycker fungerar. Maria tipsade även om hur man kan komma vidare om man tappat tron på sig själv och blivit “ofrivilligt passiv” i motorbåten samt hur viktigt det är att FIRA när man har gjort något bra!

För mer information om innehållet i presentationerna samt bokning av föredrag till er båtklubb, organisation eller företag – maila maria@neptunia.se