Neptunia är en idé, ett koncept som har vuxit fram under flera år och som nu är dax att förverkliga!

Så välkommen till Neptunias värld – Nu kör vi igång!

Efter att under tio år själv ha njutit av båtlivet i en liten men snabb och behändig Styrpulpet, inser jag hur känslan av att kunna äga, hantera, navigera och manövrera en motorbåt på egen hand har betytt otroligt mycket för mitt eget välbefinnande. Det har också funnits situationer där vänner och bekanta som av olika skäl befunnit sig i ett sinnestillstånd på minus tio, bara genom att få följa med på min båt, prova på att navigera och göra lite praktiska manövers, på mindre än 15 minuter lyckats byta ut sina negativa tankegångar till positiva, och därmed komma in i ett betydligt resursrikare sinnestillstånd. Att navigera och manövrera en båt, och dessutom göra det på vattnen i världens vackraste stad Stockholm, är mindfulness när det är som bäst! Det är också personlig utveckling som med kontinuitet ger hållbar positiv förändring inte bara i båtlivet, utan även i privatliv och arbetsliv. Det är detta som Neptunia vill dela med sig av.

Under mina tio års motorbåtsliv har jag också förundrats över hur få tjejer, och framförallt småbarnsmammor som är ute på sjön tillsammans med sina barn.  Jag har många gånger funderat på varför det ser ut så här och varför så få tjejer överlag kör motorbåt och är ute själva eller tillsammans med andra väninnor, när man samtidigt ser män ute på sjön, både själva och i grupper av flera motorbåtar. När jag under sommaren och hösten 2012 fick lite tid över att dyka ner i ämnet försökte jag hitta andra personer som ställde sig samma fråga och det var så jag kom över en undersökning, eller rättare sagt en C-uppsats i Pedagogik skriven av Marie Lekare för Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle. Studien heter Kvinnors lärande inom båtlivet – hinder och förutsättningar och dess analyser och slutsatser har varit en viktig inlaga i utvecklandet av Neptunia-konceptet, Neptunia-modellen och tankearbetet kring hur Neurolingvistisk Programmering (NLP) kan vävas samman med navigation och manövrering av motorbåtar i syfte att stärka individer och grupper.

Neptunia är ett koncept jag hoppas ska växa organiskt, i sin egen takt och under lång tid framöver och jag hoppas att få göra denna resa tillsammans med många, många andra.  Tanken är att när vi kommit igång lite mer med verksamheten även ska kunna erbjuda längre kurser och aktiviteter av olika slag. Så snart båtarna är i vattnet kör vi igång denna säsong.

Varmt välkomna att anmäla er och ta del av Neptunias värld!

 

Maria Lannér

Grundare, Neptunia

Hjärta Mod Livsglädje