Om Neptunia

Neptunia erbjuder kurser som kombinerar personlig utveckling med manövrering av motorbåtar. Vi verkar i hela Stor-Stockholmsområdet samt runt hela Mälaren och ut i Östersjön från Arholma till Landsort. När vi coachar i kunders båtar tar vi oss dit kunden är. Det händer även att vi får uppdrag i andra delar av Sverige.

Titta på Neptunias inspirationsfilmer: www.neptunia.se/filmer

Individer och grupper – med eller utan motorbåt

Neptunia vänder sig dels till dem som är ofrivilligt passiva i familjens motorbåt – de som vill men inte fullt ut vågar köra båten. Den andra målgruppen är dem som inte äger en motorbåt, men som vill utveckla sin egen potential. Få bättre självkänsla. Bättre självförtroende och nå bättre resultat. Det kan handla om individer men även t.ex. ledningsgrupper. Och då kan man använda motorbåten som redskap för att träna mentalt fokus i föränderliga situationer.

 

Anpassas efter kundens behov

Neptunias kurser anpassas efter deltagarnas behov och förkunskaper. Många är nybörjare utan några förkunskaper alls men även många deltagare har sedan tidigare teoretisk nautisk kompetens. Det är vanligt att deltagare har mångårig erfarenhet av båtliv, men de har suttit vid sidan om och har inte vågat ta steget och själva blivit aktiva motorbåtsförare. Det har liksom inte blivit av. Neptunias pedagogik baseras på Neptunia-modellen där metoder och processer används som hjälper att sätta fingret på och medvetandegöra de tankar och beteenden som kan skapa både möjligheter och hinder för ett aktivt båtliv.

 

Kurser, aktiviteter och föredrag

Maria Lannér som grundat Neptunia genomför även workshops och föreläsningar som tar upp aspekter som påverkar sinnestillstånd och hur man kan träna mentalt fokus i ett båtsammanhang. Detta eftersom förmågan att kunna hantera sitt eget och andras sinnestillstånd ombord är en kritisk säkerhetsaspekt som kan vara avgörande för om man ska kunna hantera även mindre gynnsamma situationer. Oavsett hur mycket manövrerings- och navigationskunskap man har.

Neptunia erbjuder kurser som kombinerar personlig utveckling med manövrering av motorbåtar.

Stadshagsplan 5, 112 50 Stockholm | Telefon: 0708-666961 | Bankgiro: 142-3102