Förarintyg och andra NFB-certifikat

 

Många som kommer till Neptunia har redan ett Förarintyg eller till och med Kustskepparintyg, men av olika skäl kör man inte motorbåten. Neptunia har också många kunder som inte redan har detta intyg. Säkerhet är viktigt på sjön och Neptunia förordar att man tar ett Förarintyg i enlighet med den standard som utfärdas av NFB – Nämnden för Båtlivsutbildning. Förutom Förarintyg så finns det andra intyg om ni vill vidareutveckla er. När man klarat de skriftliga och praktiska förhören så får man en stämpel i NFBs blå navigationsbok.

Exempel på kurser:

 

 • Förarintyg
 • Kustskepparintyg
 • Båtpraktikintyg – Neptunias Endagskurser, Vardags och Kvällskurser berättigar till ett Båtpraktikintyg.
 • Båtmekanikerintyg
 • Manöverintyg för Högfartsbåt
 • Radarintyg
 • Utsjöskepparintyg
 • SRC intyg
 • LRC intyg
 • Seglarintyg
 • Kanalintyg

Neptunia erbjuder kurser som kombinerar personlig utveckling med manövrering av motorbåtar.

Stadshagsplan 5, 112 50 Stockholm | Telefon: 0708-666961 | Bankgiro: 142-3102