Vinnare i Neptunias sommartävling kommer att meddelas inom kort. Här nedan hittar ni de rätta svaren:

1. Neptunia-modellen handlar om att ge dig tankesätt kombinerat med praktiska manövreringsövningar som gör att du får det båtliv du önskar dig. En avgörande framgångsfaktor är hur väl du kan hantera ditt eget sinnestillstånd och även andras. Vilket mindset skulle Du välja för att ha största chans till en lyckad tilläggning vid din favorit-sjörestaurang?

2. Vad är ett Ankare?
1 – Ett starkt emotionellt tillstånd/starkt känslominne

3. Neptunia använder ”Meta-frågor” på båten. I vilket syfte?

4. Vad betyder ”Gäddsyndromet”?

5. Neptunia-modellen är en pedagogik som är upplevelsebaserad. Anledningen är att inlärning blir lättare och mer varaktig ju fler av våra fem sinnen som involveras i inlärningsprocesser. Vilket av följande sinnen är det som ger mest varaktigt minne?

6. Nedan är några vanligt förekommande Generaliseringar, Förvrängningar och Utelämningar inom båtlivet. Vilka påståenden är sanna respektive falska?

Större motorbåtar är svårare att köra än små.
Falskt

Rak axel är annorlunda att backa med än drev.

Mälaren är mycket lättare att köra motorbåt i än i Stockholms Skärgård.

Alla på restaurangbryggan tittar på mig och utgår ifrån att jag ska göra en pinsam tilläggning.

Man ska alltid ta upp en lös bensintank ur båten när man tankar.

Den största anledningen till att slussning känns så läskigt är för att vi människor inte är skolade att kunna hantera vårt eget och andras sinnestillstånd.