Den 13-14 september samlas ett antal segel- och motorbåtskvinnor i Smedjebacken för att ta sig igenom 6 slussar i Strömsholms kanal, samtidigt som inspiratörer bjuds in för att utbyta erfarenheter från båtlivet.

 

Det är nätverket “Fler kvinnliga förebilder inom båtlivet” som bjudit in Neptunia för att föreläsa om hur idén med Neptunia kom till och hur Neurolingvistisk programmering (NLP) används i kursverksamheten.

– Det ska bli så roligt att få lära känna fler kvinnor inom båtlivet och samtidigt få tillfälle att slussa i dessa gamla 1700-tals slussar. Det är dessutom flera slussar med upp till 9 meters höjdskillnad, så det är lite annorlunda än Karl Johan Slussen i Stockholm, säger Maria Lannér.

Nätverket träffas två gånger per år och denna höst är det Marie Lekare från Smedjebacken som är värd:

– Vi hämtar både erfarenhet och inspiration av varandra inom nätverket och jobbar kontinuerligt med att lyfta både oss själva och varandra. Denna träff har både motorbåts- och kanaltema, vilket är nytt för många seglande kustbor. Maria Lannérs koncept att kombinera båtliv med NLP kan säkerligen tillföra nätverket ny ännu en ny dimension till ett glädjefullt båtliv, säger Marie Lekare.